Deze patch is door Thin Line Bracelets ontwikkeld ter nagedachtenis aan alle politiemensen die tijdens hun dienst om het leven zijn gekomen.

Het blauw representeert de moed die de agent heeft opgebracht tijdens het vervullen van zijn functie. De zwarte achtergrond symboliseert de leegte die de collega achterlaat. De ribbon staat voor bewustwording van het feit dat hij/zij is komen te overlijden tijdens het uitvoeren van de politietaken.

De patch wordt door ons aangeboden aan:
– naaste ploegleden van de collega
– familieleden van de agent die ook werkzaam zijn voor de politie

Hoewel wij ons er van bewust zijn dat het politieuniform beschermd is en niet aangepast mag worden, wordt de patch in principe op de linkerband van het veiligheidsvest, boven de lus gedragen.