Make-A-Wish

Make-A-WishMake-A-Wish Nederland, voorheen Doe Een Wens Stichting Nederland, is een professionele vrijwilligersorganisatie. Door het vervullen van de liefste wens geeft Make-A-Wish Nederland kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte de kracht om kind te zijn.”
Make-A-Wish Nederland maakt onderdeel uit van de Make-A-Wish Foundation® International, de grootste wensvervullende organisatie van de wereld. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid en is geheel afhankelijk van giften.

Doel

Ieder kind wil kind zijn. Ook kinderen met een levensbedreigende ziekte. Kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst en ziekenhuisbehandelingen. Make-A-Wish Nederland haalt deze kinderen uit de zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn en geen patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en energie voor de toekomst.

Ruim 500 wensen per jaar

Make-A-Wish Nederland bestaat al sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Een prachtige prestatie. Gerealiseerd door de gedreven inzet van ruim 400 vrijwilligers en de steun van donateurs en sponsoren.

Wens kracht

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind, kind wil zijn. Kinderen met een levensbedreigende ziekte hebben veelal een leven dat bestaat uit angst, zorgen en ziekenhuisbehandelingen. Bij deze kinderen krijgt vooral het ‘ziek zijn’ de aandacht. Door het ‘patiënt zijn’ wordt het ‘kind zijn’ en daarmee het geloof in de eigen kracht vaak onbewust door de omgeving beperkt. Wij geloven dat als je deze kinderen uit de zorgen haalt en laat ervaren hoe het is om weer kind te zijn, je hun eigen kracht aanwakkert. Je ze laat ervaren hoe sterk ze zijn. Zo geef je het kind maar ook het hele gezin kracht en energie voor de toekomst.

Kind centraal

Ieder kind wil kind zijn. Niet de ziekte, maar het kind en de jongere zelf krijgt de aandacht en dat maakt de wens onvergetelijk. Elke wensvervulling is 100% maatwerk en het uitgangspunt is altijd de fantasie van het kind zelf. Iedere wens wordt omgezet in een onvergetelijke ervaring die een langdurig effect heeft. Voor het kind maar ook voor het gezin.

Kind aanmelding

Aanmelding: Een kind kan door iedereen aangemeld worden, maar meestal zijn dat familieleden, vrienden, ziekenhuismedewerkers, onderwijzers, verzorgers of hulpverleners.

Wensvervulling

Wensteams van vrijwilligers gaan op huisbezoek om de liefste wens van het kind te achterhalen en gaan vervolgens aan de slag om de wens in vervulling te laten gaan. Andere vrijwilligers en kantoormedewerkers regelen allerlei logistieke zaken en helpen bij het vervullen van de wens.

De wens wordt alleen begrensd door de fantasie van het kind, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de fysieke en psychische toestand van het kind en de mogelijkheden van de stichting.

Informatie

E-Mail: info@makeawishnederland.org
Website: www.makeawishnederland.org